پروفیل انواع کانکس

ساخت کانکس مقاوم

در ابتدا برای ساخت یک کانکس مقاوم می بایست تمامی جوانب از جمله مقاومت در برابر گرما ، سرما و همچنین دوام آن در طی سالیان مورد برسی قرار گیرد که در واقع گام اول را طراحی و آنالیز های محاسباتی توسط مهندسین متخصص شکل می دهد.

طراحی سازه باید بگونه ای باشد که بار کلی سازه بخوبی از طریق ستون ها به شاسی و از شاسی به زمین انتقال پیدا کند و در صورتی که در طراحی آن از کنسول های بزرگ استفاده می شود نصب مهاربند هایی برای نگهداری کنسول الزامی بوده.دهانه های مجاز برای یک کانکس مقاوم 3.5 متر برای سقف صاف و حداکثر 5 متر برای سقف شیب دار می باشد و برای دهانه های بزرگتر می بایست از سازه خرپا برای مقاومت سقف استفاده نمود،البته دهانه 6 متر در شیب های دوطرف بشرط استفاده از استراکچر سنگین مثل ناودانی برای تیر ها بلا مانعه می باشد.

 

Product added successful