کرکره اکسترود

کرکره اکسترود و انواع آن :طیف گسترد ای از تیغه های کرکره های مصرفی در ایران از این نوع از رول شاتر ها می باشد. بیشترین کاربرد در این کرکره ها در اندازه 80 میلی متر 55 میلی متر و 1000 میلی متر میباشد


تیغه 80 کرکره اکسترود

قیمت ارائه شده از بابت هر متر مربع بوده و بو برای ابعاد بالای 7 متر مربع می باشد.

1950000 تومان


Product added successful