پروفیل کرکره اتوماتیک

تیغه کرکره اتوماتیک اکسترود و تیغه کرکره اتوماتیک فوم دار از سایز 45 میلیمتری تا سایز 100 میلی متری .عرض تیغه های تولیدی تا 10 متر در پروفیل های 80 و 100 و تا عرض 6 متری


تیغه 80 کرکره اکسترود

قیمت ارائه شده از بابت هر متر مربع بوده و بو برای ابعاد بالای 7 متر مربع می باشد.

1950000 تومان


Product added successful